REGULAMIN GABINETU TRYCHOLOGICZNEGO

REGULAMIN GABINETU TRYCHOLOGICZNEGO

REGULAMIN UMAWIANIA WIZYT
Na każdą wizytę należny zapisać się ustalając termin wizyty telefonicznie lub poprzez stronę www.trychologbrzeg.pl. Potwierdzona wizyta zostaje smsem na podany numer telefonu podczas rezerwacji terminu. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny tel 512 -333- 292 . Na pierwszą konsultacje trychologiczną przeznaczamy około 45 minut . Po tej wizycie ustalamy dalsze wizyty oraz plan wychodzenia z danego problemu z jakim się Państwo zgłaszacie. Pomiędzy pacjentami niezbędne jest 5 - 10 minut przerwy w celu zdezynfekowania i przygotowania gabinetu do przyjęcia kolejnego pacjenta. Nie przeprowadzamy wizyt dotyczących wariantów możliwej kuracji trychologicznej przez telefon, ani smsy , nie polecamy bez konsultacji żadnych dermokosmetyków oraz nie prowadzimy sprzedażny dermokosmetyków osobom, które nie odbyły konsultacji trychologicznej.
REGULAMIN ODWOŁANIA WIZYT
W interesie Klienta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyt. niestawienie się i nie odwołanie wizyty skutkuje brakiem możliwości zapisania się na kolejna wizytę. Dla osób , które dwukrotnie odwołały wizytę na mniej niż 24 godziny przed jej terminem lub nie stawiły się na jednej wizycie , warunkiem ustalenia kolejnej wizyty będzie wpłacenie zadatku 50 zł w celu potwierdzenia rezerwacji wizyty. Zadatek będzie odliczany na koniec leczenia, a w przypadku nie stawienia się na wizytę przepada.
Prosimy o odwoływanie wizyty najpóźniej na 1 dzień przed planowaną wizytą lub co najmniej 6-7 godzin wcześniej, tak aby inny Klient z listy rezerwowej lub z pilą wizytą mógł skorzystać z wolego miejsca .
SPÓŹNIANIE SIĘ NA WIZYTĘ
Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny Klient zapisany lub z pilna wizytą .
LISTA REZERWOWA
Aby przyspieszyć termin wizyt w przypadku braku miejsca , zapisujemy na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy Klienta na pierwsze zwolnione miejsce przez innego pacjenta
POTWIERDZANIE WIZYT
Każda wizyta potwierdzana jest 1 dzień przed jej terminem , poprzez wysłanie sms z aplikacji, która umożliwia potwierdzenie lub odwołanie wizyty. Potwierdzenia smsem są zaprogramowane do godziny 12.00 . W przypadku braku kontaktu do godziny 12.00 Rejestracja gabinetu kontaktuje się z Państwem telefonicznie lub dodatkowo jeszcze smsem. W przypadku braku kontaktu do godziny 15.00 umówiona wizyta zostaje anulowana a na to miejsce zostaje wpisana osoba z listy rezerwowej. Jeżeli Państwo z jakiegoś powodu nie mogą przybyć na wizytę prosimy jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację. W przypadku nie stawienia się na wizytę kolejne umówienie się na wizytę będzie poprzedzone wpłatą zadatku 50 zł
ZGODA NA ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Planując zabiegi zostaniecie Państwo poinformowani o wskazaniach, przeciwwskazaniach oraz możliwych efektach , które nie są identyczne dla każdego klienta. Informacje o możliwościach negatywnych następstw i powikłań będą przekazane przed rozpoczęciem zabiegów , co nie będzie uprawniało do roszczenia odszkodowań. Podstawą roszczeń nie może być również rozbieżność między rezultatem , którego zakres i rodzaj został ściśle określony przez trychologa przed przystąpieniem do zabiegu a oczekiwaniami klienta.
PŁATNOŚCI
W gabinecie trychologicznym akceptujemy płatności gotówką oraz kartą płatniczą. W szczególnych przypadkach akceptujemy przelewy bankowe - w dniu wizyty. Oświadczam, że będę ponosił opłaty za wykonane usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wizyty do którego mam wgląd.
REGULAMIN jest do wglądu w gabinecie trychologicznym , na stronie  www.trychologbrzeg.pl oraz jest możliwość wysyłki na emal